GRID SHOW

Solo Exhibition @ XL Art Space

2014 Installation: mirrors, sound, videoloop

______________________________

Press release:

"When an image of a space is drawn on a paper according to perspective theory, an educated brain can interpret the image as a representation of a space, but no one tries to step into the image.

XL Art Space presents a spatial installation consisting of mirrors and a video projection. The show is based on the black-and-white grid pattern of the floor of the space, and the visual mechanisms of perceiving space / reality. The chessboard pattern, the grid, is used in perspective theory and computer graphics to make spatial presentations. The exhibition ponders on the ways of representing space in an experiential space."

______________________________

Suomeksi:

"Kun paperille piirretään perspektiiviopin mukainen kuva tilasta, oppineet aivot osaavat tulkita kuvallisen esityksen tilaksi, mutta kukaan ei kuitenkaan yritä astua kuvaan.

XL Art Spacessa on esillä peileistä ja videoprojisoinnista koostuva tilallinen installaatio, jonka lähtökohtana on gallerian lattiassa oleva shakkiruutulaatoitus ja tilan/todellisuuden hahmottamisen visuaaliset mekanismit. Shakkiruutukuviota, gridiä, käytetään mm. perspektiiviopissa ja tietokonegrafiikoissa tilallisen esityksen tekemiseksi. Näyttely pohtii tilan esittämisen tapoja kokemuksellisessa tilassa."

 

 

Gridshow XL art space

Gridshow