Full of Nothing vol 1& 2 / Tyhjää täynnä 1 ja 2

Ars Auttoinen / elämä on laiffii 2015, Warehouse Tech, L3, Helsinki, 2013

Installation, duration 60 min plastic, air pumps, programmable timers

dimensions 4x4x3m/4x4x0m

 

 

Ars Auttoinen 2015

Full of Nothing

tyhjää täynnä

L3 Helsinki 2013

Full Of Nothing